Week van de Werkstress

In de week van 16 tot en met 19 november is de week van de Werkstress. Tijdens deze week wordt er extra aandacht gevraagd voor wat door velen beroepsziekte nummer 1 genoemd wordt: werkstress.

Werkstress kan vele oorzaken hebben: te hoge werkdruk, weinig plezier in het werk, pestgedrag door collega’s of leidinggevenden, gebrek aan uitdaging of soms zelfs de fysieke belasting.

Wat kun je doen tegen werkstress? Er zijn een aantal mogelijkheden en methoden om werkstress te verminderen, maar de belangrijkste stap is het bespreekbaar maken van werkstress binnen uw organisatie.

Een onafhankelijk medewerkerstevredenheidsonderzoek kan u inzicht geven in de wijze waarop uw medewerkers hun werk ervaren. De resultaten kunt u gebruiken om de werksfeer te verbeteren en verzuim te verminderen.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek en ontdek de mogelijkheden voor uw bedrijf.

Trainingen en workshops voor (startende) ondernemers

Recent gestart als ondernemer of loop je al tijden met het idee om je eigen onderneming op te zetten? Heemskerk Advies biedt vanaf oktober/november een reeks workshops aan om je eigen bedrijf op te zetten en/of verder uit te bouwen.

Workshops

Starten van een eigen zaak, iets voor mij? (1 uur, €35 p.p.)
Zakelijk telefoneren en acquisitie (2 uur, €60 p.p.)
Opstellen van een ondernemingsplan + gratis check van het uiteindelijke ondernemingsplan (2 uur, €65 p.p.)
Basisvaardigheden verkopen (2 uur, €75 p.p.)

De workshops worden georganiseerd in een inspirerende omgeving enzijn meestal op een zaterdag, verdere informatie volgt nog.
Voor iedere workshop geldt een minimum aantal deelnemers van 3 en een maximum aantal van 15.

Vragen, meer informatie of wil je je alvast opgeven? Dat kan hier.

Pesten op de werkvloer

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft maandag het startschot voor een landelijke campagne tegen pesten op het werk. Pesten op het werk lijkt iets dat niet veel voorkomt maar volgens de stichting Pesten op de Werkvloer worden er naar schatting 500.000 mensen gepest op hun werk.

Voor zowel werknemers als werkgevers is pesten op de werkvloer een taboe. Als werknemer zul je niet graag toegegeven dat je door collega’s gepest wordt, en voor werkgevers is het geen visitekaartje om toe te geven dat er binnen je organisatie gepest wordt.

Wat kun je er als organisatie tegen doen om erachter te komen of medewerkers gepest worden? Creëer een veilige setting waarin werknemers zich vrij voelen om over dit soort zaken te praten met hun leidinggevende. Dit kan op verschillende manieren en momenten.

Een externe partij kan een onderzoek onder uw personeel uitvoeren naar tevredenheid over werkomstandigheden, procedures, werkdruk en eventuele stress. Heemskerk Advies kan een dergelijk onderzoek voor u uitvoeren. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Ambassadeur van de organisatie

Uw klanten krijgen als eerste te maken met uw medewerkers. De receptioniste, verkoper, accountmanager, noem maar op. Zij zijn de ambassadeurs van uw organisatie. Hun houding en gedrag kan een klant of relatie laten terugkomen bij uw organisatie.

Niet altijd zijn uw medewerkers zich bewust van de belangrijke rol die zij spelen bij het eerste klantcontact. Onbewust gedrag en bepaalde patronen kunnen er voor zorgen dat klanten of relaties afgeschrikt worden of dat er aan bepaalde verwachtingen niet wordt voldaan.

Heemskerk Advies biedt de training “Ambassadeur van de organisatie” aan. Deze training is gericht op bewustwording van eigen gedrag en het belangrijkste speerpunt van deze training is praktijkgerichtheid. Deze training wordt op locatie verzorgd en er wordt ingespeeld op alledaagse werkzaamheden en klantcontacten.

Meer informatie over deze training is hier te vinden.

Ziekteverzuim in cijfers

Vandaag publiceerde het CBS dat het ziekteverzuim op het laagste punt staat sinds 1996. Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is in 2014 gedaald tot 3,8 procent. Volgens het CBS heeft dit mogelijk te maken met de economische situatie en de onzekerheid met betrekking tot het hebben en houden van een baan.

Bij kleine bedrijven is het verzuim het laagst. In bedrijven met minder dan 10 werknemers bedroeg het verzuim 1,6 procent in 2014. In bedrijven met tussen 10 en 100 werknemers was het verzuim met 3,3 procent meer dan tweemaal zo hoog, in grote bedrijven (meer dan 100 werknemers) was het met 4,6 procent bijna driemaal zo hoog.

Ook is er gekeken naar verzuim per bedrijfstak. In de horeca is het minst sprake van verzuim tegenover het meeste verzuim binnen het openbaar bestuur. Dit heeft er onder meer mee te maken dat de horeca veel kleine bedrijven kent en gemiddeld de jongste werknemers heeft. In het onderwijs, het openbaar bestuur en de zorg was het verzuim relatief hoog. Het zijn bedrijfstakken met veel grote instellingen en relatief veel oude werknemers.

In de huidige economische situatie is het voor medewerkers lastiger om zich ziek te melden, er bestaat een drang om zich te bewijzen. De cijfers geven iets moois weer, namelijk het laagste percentage ziekteverzuim sinds 1996, echter zit er ook een andere kant aan dit verhaal.

Doordat mensen langer met problemen blijven lopen en niet communiceren over mogelijk verzuim binnen hun organisatie zullen de aantallen waarbij sprake zal zijn van langer verzuim, toenemen. Mensen lopen langer door met klachten, zijn sneller geneigd toch naar hun werk te gaan en lopen daardoor een risico op langdurig verzuim.

Als organisatie zijn er een aantal tools om uw medewerkers tevreden te krijgen en te houden. Heemskerk Advies is uw partner om dit te bewerkstelligen, neem vrijblijvend contact op.

Verzuim door stress hoog bij jongeren

Vandaag kwam ArboNed met een analyse waarin staat dat het gemiddelde verzuim in 2014, 3.9%, bedraagt en hoger is dan het verzuim in 2013 (3,8%). Ook is de gemiddelde verzuimduur toegenomen van 24 dagen in 2013 naar 29 dagen in 2014. Stressklachten vormen de belangrijkste verzuimoorzaak en komen op steeds jongere leeftijd voor.
Afgelopen jaar had 33% van het langdurig verzuim te maken met stress, vooral onder 25-34 jarigen. Daarmee verschuift psychisch verzuim naar een jongere leeftijdscategorie.

ArboNed signaleert in 2014 zelfs dat stressklachten de belangrijkste verzuimoorzaak is onder jonge werknemers <25 jaar, die nog maar net op de arbeidsmarkt komen kijken.
Deze stress wordt door diverse factoren veroorzaakt, waarbij te denken valt aan sociale verplichtingen, de eigen verwachtingen en baanonzekerheid. Maar ook bepaalde factoren binnen hun werkzaamheden spelen hierbij zeker een rol.
Heemskerk Advies kan u helpen om inzicht te krijgen in de tevredenheid van uw medewerkers.

Communicatie
Praat met uw medewerkers, zorg dat zij u weten te vinden als zij u nodig hebben. Probeer een sfeer te creëren waarin conflicten uitgepraat kunnen worden.
Ook informatie over verzuim binnen uw organisatie is onmisbaar. Zorg dat uw medewerkers weten wat het inhoudt wanneer zij zich ziek melden.

Gezonde leefstijl
Als een medewerker in zijn of haar privéleven ongezond leeft, zal dit altijd een doorwerking hebben in het werk. Stimuleer en faciliteer de mogelijkheid om te bewegen, gezond te eten en te ontspannen.
Om een goed beeld te krijgen van werk gerelateerd verzuim kan Heemskerk Advies een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) voor u uitvoeren. Neem contact op voor meer informatie.

Nieuw trainingsaanbod

Met ingang van maart worden de volgende trainingen aangeboden door Heemskerk Advies:

  • Ambassadeur van de organisatie
  • Professionele veerkracht
  • Projectmatig werken
  • Interesse in een van deze trainingen? Kijk op de trainingspagina voor meer informatie.

    Verbeterde website

    Na een aantal aanpassingen is de website gebruiksvriendelijker geworden. Informatie is beter te vinden door middel van een verbeterde zoekfunctie. Een aantal andere functies zijn uitgeschakeld waardoor de pagina’s sneller laden.