Ziekteverzuim in cijfers

Vandaag publiceerde het CBS dat het ziekteverzuim op het laagste punt staat sinds 1996. Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is in 2014 gedaald tot 3,8 procent. Volgens het CBS heeft dit mogelijk te maken met de economische situatie en de onzekerheid met betrekking tot het hebben en houden van een baan.

Bij kleine bedrijven is het verzuim het laagst. In bedrijven met minder dan 10 werknemers bedroeg het verzuim 1,6 procent in 2014. In bedrijven met tussen 10 en 100 werknemers was het verzuim met 3,3 procent meer dan tweemaal zo hoog, in grote bedrijven (meer dan 100 werknemers) was het met 4,6 procent bijna driemaal zo hoog.

Ook is er gekeken naar verzuim per bedrijfstak. In de horeca is het minst sprake van verzuim tegenover het meeste verzuim binnen het openbaar bestuur. Dit heeft er onder meer mee te maken dat de horeca veel kleine bedrijven kent en gemiddeld de jongste werknemers heeft. In het onderwijs, het openbaar bestuur en de zorg was het verzuim relatief hoog. Het zijn bedrijfstakken met veel grote instellingen en relatief veel oude werknemers.

In de huidige economische situatie is het voor medewerkers lastiger om zich ziek te melden, er bestaat een drang om zich te bewijzen. De cijfers geven iets moois weer, namelijk het laagste percentage ziekteverzuim sinds 1996, echter zit er ook een andere kant aan dit verhaal.

Doordat mensen langer met problemen blijven lopen en niet communiceren over mogelijk verzuim binnen hun organisatie zullen de aantallen waarbij sprake zal zijn van langer verzuim, toenemen. Mensen lopen langer door met klachten, zijn sneller geneigd toch naar hun werk te gaan en lopen daardoor een risico op langdurig verzuim.

Als organisatie zijn er een aantal tools om uw medewerkers tevreden te krijgen en te houden. Heemskerk Advies is uw partner om dit te bewerkstelligen, neem vrijblijvend contact op.

Verzuim door stress hoog bij jongeren

Vandaag kwam ArboNed met een analyse waarin staat dat het gemiddelde verzuim in 2014, 3.9%, bedraagt en hoger is dan het verzuim in 2013 (3,8%). Ook is de gemiddelde verzuimduur toegenomen van 24 dagen in 2013 naar 29 dagen in 2014. Stressklachten vormen de belangrijkste verzuimoorzaak en komen op steeds jongere leeftijd voor.
Afgelopen jaar had 33% van het langdurig verzuim te maken met stress, vooral onder 25-34 jarigen. Daarmee verschuift psychisch verzuim naar een jongere leeftijdscategorie.

ArboNed signaleert in 2014 zelfs dat stressklachten de belangrijkste verzuimoorzaak is onder jonge werknemers <25 jaar, die nog maar net op de arbeidsmarkt komen kijken.
Deze stress wordt door diverse factoren veroorzaakt, waarbij te denken valt aan sociale verplichtingen, de eigen verwachtingen en baanonzekerheid. Maar ook bepaalde factoren binnen hun werkzaamheden spelen hierbij zeker een rol.
Heemskerk Advies kan u helpen om inzicht te krijgen in de tevredenheid van uw medewerkers.

Communicatie
Praat met uw medewerkers, zorg dat zij u weten te vinden als zij u nodig hebben. Probeer een sfeer te creëren waarin conflicten uitgepraat kunnen worden.
Ook informatie over verzuim binnen uw organisatie is onmisbaar. Zorg dat uw medewerkers weten wat het inhoudt wanneer zij zich ziek melden.

Gezonde leefstijl
Als een medewerker in zijn of haar privéleven ongezond leeft, zal dit altijd een doorwerking hebben in het werk. Stimuleer en faciliteer de mogelijkheid om te bewegen, gezond te eten en te ontspannen.
Om een goed beeld te krijgen van werk gerelateerd verzuim kan Heemskerk Advies een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) voor u uitvoeren. Neem contact op voor meer informatie.

Nieuw trainingsaanbod

Met ingang van maart worden de volgende trainingen aangeboden door Heemskerk Advies:

  • Ambassadeur van de organisatie
  • Professionele veerkracht
  • Projectmatig werken
  • Interesse in een van deze trainingen? Kijk op de trainingspagina voor meer informatie.