Verzuim door stress hoog bij jongeren

Vandaag kwam ArboNed met een analyse waarin staat dat het gemiddelde verzuim in 2014, 3.9%, bedraagt en hoger is dan het verzuim in 2013 (3,8%). Ook is de gemiddelde verzuimduur toegenomen van 24 dagen in 2013 naar 29 dagen in 2014. Stressklachten vormen de belangrijkste verzuimoorzaak en komen op steeds jongere leeftijd voor.
Afgelopen jaar had 33% van het langdurig verzuim te maken met stress, vooral onder 25-34 jarigen. Daarmee verschuift psychisch verzuim naar een jongere leeftijdscategorie.

ArboNed signaleert in 2014 zelfs dat stressklachten de belangrijkste verzuimoorzaak is onder jonge werknemers <25 jaar, die nog maar net op de arbeidsmarkt komen kijken.
Deze stress wordt door diverse factoren veroorzaakt, waarbij te denken valt aan sociale verplichtingen, de eigen verwachtingen en baanonzekerheid. Maar ook bepaalde factoren binnen hun werkzaamheden spelen hierbij zeker een rol.
Heemskerk Advies kan u helpen om inzicht te krijgen in de tevredenheid van uw medewerkers.

Communicatie
Praat met uw medewerkers, zorg dat zij u weten te vinden als zij u nodig hebben. Probeer een sfeer te creëren waarin conflicten uitgepraat kunnen worden.
Ook informatie over verzuim binnen uw organisatie is onmisbaar. Zorg dat uw medewerkers weten wat het inhoudt wanneer zij zich ziek melden.

Gezonde leefstijl
Als een medewerker in zijn of haar privéleven ongezond leeft, zal dit altijd een doorwerking hebben in het werk. Stimuleer en faciliteer de mogelijkheid om te bewegen, gezond te eten en te ontspannen.
Om een goed beeld te krijgen van werk gerelateerd verzuim kan Heemskerk Advies een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) voor u uitvoeren. Neem contact op voor meer informatie.

Posted in Algemeen.