Ziekteverzuim in cijfers

Vandaag publiceerde het CBS dat het ziekteverzuim op het laagste punt staat sinds 1996. Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is in 2014 gedaald tot 3,8 procent. Volgens het CBS heeft dit mogelijk te maken met de economische situatie en de onzekerheid met betrekking tot het hebben en houden van een baan.

Bij kleine bedrijven is het verzuim het laagst. In bedrijven met minder dan 10 werknemers bedroeg het verzuim 1,6 procent in 2014. In bedrijven met tussen 10 en 100 werknemers was het verzuim met 3,3 procent meer dan tweemaal zo hoog, in grote bedrijven (meer dan 100 werknemers) was het met 4,6 procent bijna driemaal zo hoog.

Ook is er gekeken naar verzuim per bedrijfstak. In de horeca is het minst sprake van verzuim tegenover het meeste verzuim binnen het openbaar bestuur. Dit heeft er onder meer mee te maken dat de horeca veel kleine bedrijven kent en gemiddeld de jongste werknemers heeft. In het onderwijs, het openbaar bestuur en de zorg was het verzuim relatief hoog. Het zijn bedrijfstakken met veel grote instellingen en relatief veel oude werknemers.

In de huidige economische situatie is het voor medewerkers lastiger om zich ziek te melden, er bestaat een drang om zich te bewijzen. De cijfers geven iets moois weer, namelijk het laagste percentage ziekteverzuim sinds 1996, echter zit er ook een andere kant aan dit verhaal.

Doordat mensen langer met problemen blijven lopen en niet communiceren over mogelijk verzuim binnen hun organisatie zullen de aantallen waarbij sprake zal zijn van langer verzuim, toenemen. Mensen lopen langer door met klachten, zijn sneller geneigd toch naar hun werk te gaan en lopen daardoor een risico op langdurig verzuim.

Als organisatie zijn er een aantal tools om uw medewerkers tevreden te krijgen en te houden. Heemskerk Advies is uw partner om dit te bewerkstelligen, neem vrijblijvend contact op.

Posted in Algemeen.