Veerkrachtig Participeren

Veerkrachtig participeren? Wat is het en wat wordt er mee bedoeld? Voor wie is het bedoeld en waarom dit project? Met de komst van de Participatiewet in 2015 staan de gemeenten in Nederland en de ontvangers van bepaalde uitkeringen, waaronder de WWB, een aantal veranderingen te wachten. Het project Veerkrachtig Participeren moet een extra dimensie toevoegen aan de dienstverlening van de gemeente om uitkeringsgerechtigden te ondersteunen en te helpen bij het participeren in de samenleving en indien mogelijk zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Veerkracht is de capaciteit om op een goede manier om te gaan met onverwachte tegenslagen en veranderingen. Veerkracht is niet vanzelfsprekend, om veerkrachtig met bepaalde situaties om te gaan heb je tools nodig en mensen in je omgeving die je situatie begrijpen. Daar is het project Veerkrachtig Participeren voor.

Wat is Veerkrachtig Participeren?

Meer informatie over het project en wat het voor uw gemeente kan betekenen.

Lees meer!

Meerwaarde voor uw gemeente

Verkorten van doorlooptijd naar nieuw (betaald) werk, complementair aan uw bestaande beleid.

Lees meer!

Hoe kunt u meedoen?

Graag maken wij een vrijblijvende afspraak met u om een maatwerkoplossing voor uw gemeente te presenteren.

Lees meer!