Wat is Veerkrachtig Participeren?

Veerkracht is de capaciteit om op een goede manier om te gaan met onverwachte tegenslagen en veranderingen.
Veerkrachtige mensen kunnen zichzelf motiveren om bij een onverwachte tegenslag of verandering toch zo snel mogelijk te proberen hun situatie op een positieve manier te veranderen.

Het in zelf in beweging komen en op zoek gaan naar een oplossing van de situatie is iets dat niet vanzelfsprekend is. Veel mensen kunnen niet goed met een dergelijke situatie omgaan en zullen niet zelf de stappen nemen die zij zouden moeten nemen.
Na het verlies van een baan zijn veel mensen neerslachtig, teleurgesteld, geïrriteerd en mogelijk niet gemotiveerd om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Het doel van een uitkering is echter wel het zo snel mogelijk doorstromen naar betaald werk of in ieder geval op een andere wijze participeren in de samenleving.

Nuldelijnszorg en vergroten van zelf oplossend vermogen

Je kunt versterkt worden in het gevoel dat je het juiste doet om nieuw werk te vinden, een kritische vraag van een ander kan leiden tot een andere aanpak en kan motiverend werken.
Daarnaast is deelname aan bijeenkomsten een eerste stap in de opbouw van een eigen sociaal netwerk en draagt het bij aan het vergroten van het zelf oplossend vermogen van de deelnemers.

Contact met mensen in dezelfde situatie zou je kunnen omschrijven als lotgenotencontact. Deze vorm van ondersteuning valt binnen de categorie nuldelijnszorg.

De principes van nuldelijnszorg:
• Laagdrempelig;
• Zelfhulp, zonder direct een professioneel hulpverlener te raadplegen;
• Delen van ervaringen, succesverhalen;
• Preventieve / signalerende werking.