Meerwaarde voor uw gemeente?

Het hoofddoel van het project is het stimuleren van participatie en het vergroten van zelf oplossend vermogen van inwoners van uw gemeente die een uitkering van de gemeente ontvangen.

Dit doel moet bereikt worden doormiddel van het organiseren van bijeenkomsten om inwoners van uw gemeente die binnen de scope van de participatie wet vallen, op laagdrempelige wijze met elkaar in contact te brengen en elkaar te laten leren van elkaars ervaringen.
Achterliggende gedachte hierbij is dat deze bijeenkomsten georganiseerd worden op een neutrale locatie waar de focus ligt op het sociale aspect. Het feit dat de bijeenkomsten worden georganiseerd door een externe partij moet voor de deelnemers de drempel verlagen om over hun situatie te praten. Tegen een klantmanager zal iemand niet snel zeggen dat hij of zij niet gemotiveerd is om op zoek te gaan naar nieuw werk.
Tijdens de bijeenkomsten kunnen mensen onder begeleiding van een gespreksleider leren van elkaar situatie en ervaringen in het zoeken naar werk en kunnen zij elkaar motiveren en stimuleren.

Resultaten
Zoals eerder beschreven valt deze vorm van bijeenkomsten onder nuldelijnszorg en gaat uit van een stimulerende en preventieve werking. De effecten die de bijeenkomsten moeten hebben op de deelnemers:
• Meer zelfvertrouwen;
• Sneller doorstromen naar (betaald) werk;
• Gestimuleerd en gemotiveerd participeren;
• Opdoen van kennis en vaardigheden.

Deze effecten moeten bijdragen aan een grotere mate van zelfredzaamheid van de deelnemers en een kortere doorlooptijd van uitkering naar (betaald) werk.