Advies

Advies is een veelzijdig iets. Je kunt er alle kanten mee op. Heemskerk Advies richt zich op advies gerelateerd aan onderwerpen die te maken hebben met beleidsontwikkeling, beleidsimplementatie, publiek – private samenwerking. Maar ook adviesvragen van particulieren als het gaat om bijvoorbeeld bezwaarschriften of andere procedures. Als u zich afvraagt of Heemskerk Advies iets voor u kan betekenen, neem dan contact op.

Advies voor organisaties:

 • Beleidsonderzoek
  • Strenghts, Weaknesses, Opportunities & Threats (SWOT) analyses
 • Beleidsontwikkeling
 • Beleidsimplementatie
  • Risicoanalyse
 • Evaluatie van bestaand beleid

Advies voor particulieren:

 • Advies bij zaken als bezwaarprocedures
 • Advies bij starten eigen bedrijf
  • Bepalen van de missie (doel van het bedrijf) en de strategie (hoe wil je dat doel bereiken?)
  • Analyseren van eventuele risico’s
  • Keuzes met betrekking tot structuur en organisatievorm