Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Waarom Medewerkerstevredenheid?
Tevreden medewerkers werken niet alleen beter samen waardoor zij effectiever zijn. Maar zij zijn ook het visitekaartje voor uw organisatie. Tevreden medewerkers zullen meer geld voor u verdienen dan ontevreden medewerkers. Ze zullen langer bij u blijven werken dan ontevreden medewerkers en zullen in hun omgeving positief over uw organisatie blijven praten.

Het meten van medewerkerstevredenheid is dus erg belangrijk. Vaak willen medewerkers wel klagen, maar op het moment dat je vraagt om een concreet verbetervoorstel blijkt de noodzaak van verbetering niet te bestaan.

Met een medewerkerstevredenheidsonderzoek kijken wij met u naar eventuele verbeterpunten binnen uw organisatie, werkprocessen en overlegvormen. Wij werken met u aan een nog betere organisatie.

Hoe meet je Medewerkerstevredenheid?
Onderzoeken naar medewerkerstevredenheid worden schriftelijk uitgevoerd. Dit op de anonimiteit volledig te waarborgen. Uitgangspunt van Heemskerk Advies is dat geen enkel antwoord te herleiden mag zijn naar een specifieke persoon. Dit maakt dat uw medewerkers zich durven uit te spreken. De resultaten van het onderzoek zullen aan u worden gepresenteerd met daarbij concrete, praktijkgerichte verbetervoorstellen.

Waarom via een onafhankelijke partij?
Waarom een buitenstaander voor het doen van een medewerkers tevredenheid onderzoek? Uw medewerkers zullen eerder geneigd zijn om eerlijke antwoorden te geven aan een buitenstaander dan aan iemand binnen uw eigen organisatie. Wij kunnen door onze onafhankelijke positie een maatwerk onderzoek leveren waardoor u een goed inzicht krijgt in de tevredenheid van uw medewerkers.

Hoe werkt Heemskerk Advies?
U kunt een onafhankelijk medewerkers tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren door Heemskerk Advies. Na een kennismakingsgesprek met het management, kunnen wij u een maatwerkoplossing aanbieden. Wij kijken naast de standaard zaken (werkprocessen etc.) ook naar specifieke zaken die binnen uw organisatie mogelijk spelen. Uiteraard doen wij dit in goed overleg.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of een vrijblijvende offerte.